Повереница на отварању онлајн форума у организацији „Групе амбасадора – пријатеља родне равноправности“

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је на отварању онлајн форума у организацији „Групе амбасадора – пријатеља родне равноправности“ у Стокхолму. Представљајући досадашња искуства у унапређивању родне равноправности из угла институције али и државе Србије, повереница је нагласила да је остварен значајан напредак у областима учешћа жена у политичком животу, превенцији и заштити од родно засноване дискриминације, као и увођење родно одговорног буџетирања.

„Наша институција континуирано улаже напоре на обједињавању државних органа на свим нивоима власти, цивилног сектора и других кључних друштвених актера, јер је заштита од дискриминације одговоран задатак који захтева синергију у циљу постизања пуне равноправности свих грађана и грађанки. Оснаживање жена је кључно за друштвено-економски развој земље, јер се истинска родна равноправност не може постићи без укључивања половине чланова односно чланица једног друштва,“ истакла је Јанковић.

Група амбасадора – пријатеља родне равноправности формирана је у склопу мултилатералне сарадње, користећи шведски модел који подразумева обликовање одрживих развојних политика са циљем јачања родне равноправности.

Print Friendly, PDF & Email
back to top