Poverenica na međunarodnom skupu o pravima starijih u Beču

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvuje na međunarodnoj ekspertskoj konferenciji o ljudskim pravima starijih, posvećenoj novim izazovima i mogućnostima koje donosi tehnološki razvoj, koja se održava u Beču 12. i 13. novembra.

Glavne teme konferencije su sagledavanje uticaja robotike i automatizacije na ljudska prava starijih, kao i mogućnosti za unapređenje položaja starijih osoba uz digitalizaciju, prvenstveno kroz veće socijalno i ekonomsko uključivanje u zajednicu i celoživotno obrazovanje. Konferenciju je otvorila ministarka za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Austrije Beate Hartinger-Klein.

Učestvujući na panelu o pravnom okviru, poverenica je naglasila da se u javnom diskursu mora promeniti dominanti pristup o starenju kao problemu a ne kao najvećem civilizacijskom dostignuću i navela da se u Republici Srbiji posebno radi na promociji ljudskih prava starijih, zajedno sa organizacijama civilnog društva. Treba koristiti prednosti savremenih kanala komunikacije za promovisanje i razumevanje prava starijih na dostojanstven život i punu ravnopravnost, posebno kada se radi o mladim ljudima koje treba više uključiti u ovu temu, istakla je Janković. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je tome posebno posvećen i poslednje tri godine organizuje veliki broj aktivnosti za promovisanje međugeneracijske solidarnosti, zajedno sa našim Panelom mladih – isterivačima diskriminacije.

Janković je dodala da savremena tehnologija može znatno popraviti kvalitet života starijih osoba i da je zato neophodno kreirati obuke za korišćenje računara i mobilnih uređaja, uz istovremeno razvijanje onlajn usluga i aplikacija prilagođenih starijima i njihovim potrebama.

Konferenciji, koju je organizovalo Savezno  ministarstvo za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Austrije, prisustvuje je oko sto učesnika iz celog sveta, među kojima su i Roza Kornfeld Mat, nezavisna ekspertkinja UN za ljudska prava starijih i Marija Luz Melon iz Argentine, predstavnici međunarodnih i nacionalnih organizacija, politike, javne uprave, civilnog sektora i nauke. Pored poverenice Janković, konferenciji su prisustvovali i predstavnici Crvenog Krsta Srbije Nataša Todorović i Milutin Vračević.

Print Friendly, PDF & Email
back to top