Poverenica na međunarodnoj konferenciji posvećenoj sećanju na Holokaust

„Holokaust je ključan za razumevanje pojma rasizma i diskriminacije, ali i mogućih stravičnih posledica koje ove pojave nose za društvo“, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na međunarodnoj konferenciji posvećenoj sećanju na Holokaust „Aktivna kultura sećanja-zajedno do rezultata“ koju je organizovala Međunarodna alijansa za sećenje na Holokaust (IHRA), u saradnji sa organizacijom Teraforming i ambasadom Švedske u Srbiji.

U diskusiji posvećenoj savremenom antisemitizmu, poverenica je navela da, uprkos činjenici da je Holokaust još uvek snažno prisutan u našoj kolektivnoj svesti, postoje pokazatelji da se sve manje ljudi seća i razume značaj ovog događaja, zbog čega je neophodno da se nastavi sa edukacijom o Holokaustu kako bi se održala uspomena na žrtve i podstakla svest o važnosti borbe protiv rasizma i diskriminacije. Janković je podsetila na izražen porast antisemitizma, naročito na internetu koji je postao digitalno bojno polje i poligon za najrazličitije oblike antisemitske propagande koja se često javlja u prikrivenim i suptilnim oblicima, poput mimova i gifova,  Moramo reagovati na svaki pojedinačni incident, jer sve počinje od reči, a može da preraste u nešto mnogo opasnije, istakla je poverenica.

Janković je istakla da principi navedeni u Strategiji za borbu protiv antisemitizma Evropske komisije mogu biti univerzalno primenljivi i ujedno poslužiti kao polazna osnova za dalje aktivnosti na ovom planu i ocenila da se institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti uspešno nosi sa izazovima u borbi protiv antisemitizma, uzimajući u obzir njenu praksu i visok stepen saradnje sa jevrejskom zajednicom u Srbiji i šire.

Konferenciju su  otvorili Anika Ben David, ambasadorka Švedske u Srbiji, Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Aron Fuks, predsednik Jevrejske zajednice u Beogradu, dr Sesilija Rutstorm-Ruin, ambasadorka za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava Švedske i Miško Stanišić, direktor organizacije Teraforming. Među učesnicima konferencije bili su i Ladislav Trajer, potpredsednik Saveza jevrejskih opština u Srbiji, Nataša Tasić Knežević iz Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Krinka Vidaković Petrov, direktorka Memorijalnog centra Staro sajmište, kao i predstavnici organizacija koje se bave antisemitizmom iz Švedske i Izraela.

Print Friendly, PDF & Email
back to top