Poverenica na konferenciji posvećenoj socijalnim pravima osetljivih grupa

Za formulisanje odgovornih i kvalitetnih javnih politika na lokalnom niovu, koje će voditi punom ostvarivanju prava građana i njihovoj ravnopravnosti, važno je obezbediti da mere i politike ne izostave ni jednu društvenu grupu, naročite ne one koje su u ranjivijem  položaju i kojima je potrebna veća podrška, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na konferenciji koju je u okviru projekta „Socijalna prava za osetljive grupe“ (SoRI II) organizovao GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Poverenica je istakla i da je prošlogodišnji izveštaj pokazao da je najveći broj pritužbi povereniku u oblasti društvenih odnosa podnet protiv organa javne vlasti i da to pokazuje da mnogo veću pažnju moramo posvetiti pružanju usluga koje građani očekuju od organa javne vlasti, kao i punom ostvarivanju njihovih prava.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati socijalnog mapiranja koje je kao pilot projekat sprovedeno u 4 opštine u Srbiji i koje ima za cilj da obezbedi da prilikom prikupljanja podataka i izrade javnih politika ne bude izostavljenih ili “izgubljenih” društevnih grupa  u skladu sa principima održivog razvoja i Agendom 2030.

Print Friendly, PDF & Email
back to top