Повереница на конференцији посвећеној социјалним правима осетљивих група

За формулисање одговорних и квалитетних јавних политика на локалном ниову, које ће водити пуном остваривању права грађана и њиховој равноправности, важно је обезбедити да мере и политике не изоставе ни једну друштвену групу, нарочите не оне које су у рањивијем  положају и којима је потребна већа подршка, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на конференцији коју је у оквиру пројекта „Социјална права за осетљиве групе“ (SoRI II) организовао ГИЗ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Повереница је истакла и да је прошлогодишњи извештај показао да је највећи број притужби поверенику у области друштвених односа поднет против органа јавне власти и да то показује да много већу пажњу морамо посветити пружању услуга које грађани очекују од органа јавне власти, као и пуном остваривању њихових права.

На конференцији су представљени резултати социјалног мапирања које је као пилот пројекат спроведено у 4 општине у Србији и које има за циљ да обезбеди да приликом прикупљања података и израде јавних политика не буде изостављених или “изгубљених” друштевних група  у складу са принципима одрживог развоја и Агендом 2030.

Print Friendly, PDF & Email
back to top