POVERENICA: „DECA SU UKRAS RAVNOPRAVNOSTI“

Povodom 20. novembra, Svetskog dana deteta, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković čestita svoj deci njihov dan, ukazujući da svi imamo obavezu da radimo na otklanjanju svih prepreka za njihovu punu inkluziju i ostvarivanje prava na obrazovanje. „Neophodno je da deca i mladi u Srbiji znaju da od starijih mogu da očekuju pomoć bilo koje vrste i da imaju sa kim da podele svoja razmišlјanja, nesigurnosti i teškoće, posebno imajući u vidu da se mnoga deca danas suočavaju sa siromaštvom, različitim oblicima nasilјa, kao i diskriminacijom i isklјučivanjem, što se pre svega odnosi na decu sa invaliditetom i decu slabijeg imovnog stanja. Na svima nama je odgovornost da decu čujemo, da sa njima razgovaramo i da u njima razvijamo ideje solidarnosti, tolerancije i uvažavanja drugih i drugačijih, istakla je poverenica.

„Politike u oblasti socijalne i porodičnopravne zaštite, treba posebno da budu usmerene na smanjivanje siromaštva, neophodnu podršku i pomoć porodici, sa uspostavlјanjem i razvijanjem postjećih servisa podrške za decu i porodicu, ukazuje Janković.

Na svečanom obeležavanju Međunarodnog dana deteta pod sloganom „Deca su ukras ravnopravnosti“,  otvorena je i izložba dečijih likovnih radova sa temom poštovanja različitosti, a o izazovima u ostvarivanju ravnopravnosti govorili su članovi i članice Panela mladih poverenice za zaštitu ravnopravnosti, inače promoteri tolerancije i lјudskih prava u školama širom Srbije.

Direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina De Dominićis rekla je da su deca velika inspiracija navodeći  da veruje u partnerstvo sa decom kroz Panel mladih Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Ona je istakla koliko je važno pravo na participaciju u procesu donošenja odluka kao jedno od najvažnijih prava u Knvenciji prava deteta. Ređina De Dominićis takođe je ukazala na značaj kontinuirane saradnje sa institucijom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti .

Svečanosti je, prisustvovao u ime Narodne skupštine Republike Srbije prisustvovao potpredsednik parlamenta i član Odbora za prava deteta Verolјub Arsić, šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio, ambasadorka Kanade Kati Čaba.

Print Friendly, PDF & Email
back to top