Poseta hrvatskim telima za zaštitu ravnopravnosti

U okviru radne posete hrvatskim telima za zaštitu ravnopravnosti, poverenica Brankica Janković sastala se sa pravobraniteljicom za osobe sa invaliditetom Ankom Slonjšak, pravobraniteljicom za rodnu ravnopravnost Višnjom Ljubičić i zamenicom pučke pravobraniteljice Tenom Šimonović Ainvalter.

Teme sastanka sa pravobraniteljicom Slošnjak bile su problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i kako unaprediti njihov položaj, pre svega u oblasti zapošljavanja, uklanjanja arhitektonskih barijera…

Pravobraniteljica za rodnu ravnopravnost Višnja Ljubičić razgovarala je sa poverenicom Janković o položaju žena, LGBT i trans osoba u našim društvima. Jedna od nosećih tema bila je ostvarivanje reproduktivnih prava žena.

Poverenica je razgovarala i sa pučkom pravobraniteljicom o izazovima sa kojima se suočavaju dve zemlje u oblasti zaštite od diskriminacije i unapređenja ravnopravnosti.

Na sastancima je dogovoreno uspostavljanje bliže regionalne saradnje i organizovanje regionalne konferencije u Beogradu.ž

Delegaciju iz Srbije činili su pomoćnica poverenice Kosana Beker, viša savetnica Tatjana Jokanović i predstavnici Misije OEBS-a u Srbiji Jelena Jokanović i Mladen Milovanović.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top