Počinju treninzi u okviru projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost“

U okviru projekta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti „Neka ravnopravnost postane stvarnost”, čiji je implementacioni partner Savez udruženja „Kuća ljudskih prava i demokratije”, počinje realizacija treninga namenjenih predstavnicima i predstavnicama organizacija civilnog društva koje rade sa mladima i u interesu mladih, a u cilju podizanja svesti o problemu diskriminacije u lokalnim zajednicama. Treninzi će biti održani u Novom Pazaru, Bujanovcu i Subotici, a realizacija prvog, od ukupno tri modula, započeće već 16. maja u Novom Pazaru.

Prvi trening u okviru prvog modula održaće se 16. maja u Novom Pazaru, a u Subotici i Bujanovcu 19, odnosno 27. maja. Teme koje pokriva prvi modul treninga tiču se prepoznavanja diskriminacije i antidiskriminacione pravne regulative Republike Srbije, a učesnici i učesnice će se sa ovim temama upoznati kroz predavanja, grupni rad i praktične vežbe.

Planirano je da se preostala dva modula treninga realizuju tokom juna i septembra ove godine, a po njihovom završetku uslediće realizacija antidiskriminacionih kampanja u osam opština u Srbiji koje će voditi lokalne OCD čiji predstavnici i predstavnice učestvuju na treningu. Po završetku projekta, Poverenik će dodeliti sertifikate svim učesnicima i učesnicama koji/e su prošli/e kroz treninge i implementirali/e lokalne kampanje u cilju podizanja svesti zajednice o problemima diskriminacije marginalizovanih grupa.
Opšti cilj projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost”, koji sprovodi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sa „Kućom ljudskih prava i demokratije”, kao implementacionim partnerom, jeste doprinos jačanju ljudskih i manjinskih prava u Srbiji, dok je specifični cilj unapređenje postupka pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top