Okrugli sto “Kako podstaći uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo kroz javno/privatno partnerstvo?”

Pomoćnica poverenice Kosana Beker, učestvovala je u radu okruglog stola, gde je govorila na temu “Ravnopravnost i socijalna uključenost osoba sa invaliditetom”. Ovaj skup veoma je značajan za organizacije civilnog društva, lokalne pružaoce usluga i predstavnike lokalnih vlasti s obzirom da se povezivanjem svih aktera na lokalnom nivou, razmenom znanja i podsticanjem saradnje stvaraju uslovi za kreiranje kvalitetnih usluga i servisa namenjenih osobama sa invaliditetom. Ova aktivnost realuovana je u okviru projekta “Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno /privatno partnerstvo” koji realizuje Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća” i u saradnji sa Gradskom opštinom Zvezdara i Balkanskim fondom za lokalne inicijative (BCIF) uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u okviru projekta “Podrška civilnom društvu”.

Print Friendly, PDF & Email
back to top