Obeleženo 15 godina od usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije

Zakon o zabrani diskriminacije je označio prekretnicu ka izgradnji pravednijeg i inkluzivnijeg društva,a uvođenjem Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao specijalizovanog, nezavisnog državnog organa, stvoren je efikasan, za građane besplatan mehanizam borbe protiv diskriminacije. Iako još uvek postoje brojni izazovi, angažovanje organizacija civilnog društva, medija i javnih institucija u promovisanju tolerancije i različitosti pokazuje da smo na dobrom putu, rekla je poverenica Brankica Janković na otvaranju konferencije „15 godina primene Zakona o zabrani diskriminacije – praksa i izazovi“ koju je organizovao Yucom.

Poverenica je navela da su tokom proteklih godina napravljene mnoge pozitivne promene,poput onih da devojčice mogu upisivati vojne škole, porodilje preduzetnice su izjednačene sa drugim zaposlenim majkama u pogledu prava na naknade, osiguranje je izjednačeno za žene i muškarce, starijima su dostupne bankarske usluge i putna zdravstvena osiguranja, mnogi objekti su pristupačni osobama sa invaliditetom, notarske tarife su pravednije za osobe sa invaliditetom, sačuvana su romska naselja od prinudnog raseljavanja, dok je rešeno hiljade individualnih prijava zbog diskriminacije.

Janković je ocenila da je primena ovog zakona podstakla društveni dijalog o inkluziji i jednakosti, ali da je ispred nas još mnogo posla na ovom polju.

Na konferenciji su, pored poverenice govorili i istaknuti stručnjaci iz oblasti zaštite od diskriminacije dr Katarina Golubović, predsednica Yucom, dr Vladimir Sekić i Danilo Inđin, advokat i dr Mario Reljanović.

Print Friendly, PDF & Email
back to top