Obaveštenje javnosti – ProCredit bank a.d. Beograd diskriminisala zaposlenog na osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji

Zaposleni u ProCredit bank a.d. Beograd podneo je pritužbu protiv banke i naveo da je ekspozitura u kojoj je radio zatvorena, da su svi ostali zaposleni premešteni na rad u druge poslovne jedinice u istom gradu, a da je samo on premešten u poslovnu jedinicu u drugo naseljeno mesto. Smatra da je to posledica njegovog sindikalnog angažovanja, jer je nakon što je obavestio poslodavca da je registrovao sindikat i da je sindikalni poverenik, premešten u poslovnu jedinicu van grada, a zatim je dobio i upozorenje o postojanju razloga za raskid ugovora o radu. U toku postupka utvrđeno je da je banka sve zaposlene (32) iz ekspoziture koja je prestala da postoji, premestila u različite organizacione jedinice u gradu, a da je samo podnosilac pritužbe premešten u organizacionu jedinicu van grada. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je da postupak ProCredit bank a.d. Beograd kojim je zaposleni posle zatvaranja ekspoziture u gradu premešten u ekspozituru u drugo naseljeno mesto, dok su svi ostali zaposleni premešteni u druge poslovne jedinice u gradu, nije u skladu sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije i predstavlja diskriminaciju na osnovu ličnog svojstva – članstva u sindikalnoj organizaciji.

ProCredit banci je preporučeno da mišljenje i preporuku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti objavi na oglasnoj tabli ili drugom vidnom mestu u prostorijama Centrale banke i elektronskim putem dostavi svim zaposlenima ProCredit banke u svim ekspoziturama u Republici Srbiji, kao i da ubuduće ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

S obzirom da ProCredit bank a.d. Beograd nije postupila po preporuci, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom, o tome obaveštava javnost.

Print Friendly, PDF & Email
back to top