Obaveštenje javnosti – Osnovna škola „Branko Radičević” iz Golupca nije uvela izborni predmet rumunski jezik

Udruženje roditelja koji žele da im deca uče rumunski jezik u OŠ “Branko Radičević” Golubac, podnelo je pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti u kojoj je navelo da je škola odbila zahtev da se uvede izborni predmet Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture. U toku postupka je utvrđeno da škola nije sprovela anketu među učenicima kako bi proverila zainteresovanost za izučavanje ovog predmeta, iako su imali saznanja da je 25 učenika bilo zainteresovano. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je OŠ „Branko Radičević” iz Golupca propustila da anketira učenike, odnosno, da proveri zainteresovanost za pohađanje izbornog predmeta Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture u školskoj 2013/2014. godini. Zbog toga je školi preporučeno da za školsku 2014/2015. godinu sprovede anketiranje učenika kako bi se utvrdilo da li postoji potreban broj zainteresovane dece i da organizuje nastavu za predmet Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture, kao i da ubuduće ne krši antidiskriminacione propise. S obzirom da OŠ “Branko Radičević” Golubac nije postupila po preporuci, poverenica za zaštitu ravnopravnosti o tome obaveštava javnost, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top