Mladi, isterivači diskriminacije – ulaganje u budućnost

„Isterivači diskriminacije“, Panel mladih Poverenika za zaštitu ravnopravnosti počeo je ove godine sa novim aktivnostima, na trodnevnoj radionici, koja se održava u studentskom odmaralištu Radojka Lakić na Avali.

Panel mladih okuplјa grupu dece i mladih koji učestvuju u radionicama i aktivnostima Poverenika. U okviru dosadašnjih aktivnosti na kojima se susreću mladi danas, a to su, između ostalog, diskriminacija i neuvažavanje različitosti, loša komunikacija s vršnjacima, nastavnicima i roditelјima, vršnjačko nasilje.

Mladim polaznicima ovogodišnjeg Panela, na početku rada obratila se Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja ih je upoznala sa pojmom diskriminacije. Ona je mladim panelistima rekla da je važno da na vreme nauče značaj poštovanja ljudskih prava i poštovanja ravnopravnosti. Mladi su budućnost a od toga kakva će ona biti, zavisi i koliko poštujemo različitost, navela je ona. Poverenica je govorila o značaju institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti ali je ukazala da je važno da svako od učesnika panela svojim radom pomogne u ostvarivanju ravnopravnosti. Ako pomognete svojim delovanjem barem jednom čoveku učinili ste veliko delo, zaključila je poverenica Janković.

Članstvo u Panelu učesnicima daje mogućnost da budu deo posebno osmišlјenih edukativnih programa i radionica, nakon čega sledi digitalno umrežavanje panelista i njihovo aktivno učešće u radu Poverenika u oblastima koje se odnose na decu i mlade. Članovi Panela ujedno postaju savetnici poverenice za zaštitu ravnopravnosti i dobijaju priliku da izraze sopstvena mišlјenja o pitanjima diskriminacije i tolerancije, posebno unutar porodice, škole i njihove zajednice.

Partner u ovom projektu u okviru programa saradnje je UNICEF, a učesnicima panela obratio se i direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen Lo.

Print Friendly, PDF & Email
back to top