Mišljenje na Predlog uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

br. 110-00-16/2016-04 datum: 4. oktobar 2016. godine

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

MIŠLjENjE

na Predlog uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 110-00-00210/2016-20 od 19. septembra 2016. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Predlog uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu : Predlog uredbe), radi davanja mišljenja.

S tim u vezi ukazujemo da je u cilju primene rodno osetljivog jezika u Predlog uredbe potrebno uneti odredbu kojom bi bilo propisano da svi pojmovi upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Pored toga načelno ukazujemo da odredbe Predloga uredbe treba usaglasiti sa članom 1. Predloga uredbe, tako što će se pored autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave dodati i gradske opštine, na svim mestima gde su izostavljene (npr. član 3. stav 1. Predloga uredbe).

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj 22/09, član 1. i član 33. stav 1. tačka 7)

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-iconMišljenje na Predlog uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top