Мишљење на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

бр. 110-00-16/2016-04    датум: 4. октобар  2016. године

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје

МИШЉЕЊЕ

на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

 

Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 110-00-00210/2016-20 од 19. септембра 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту : Предлог уредбе), ради давања мишљења.

С тим у вези указујемо да је у циљу примене родно осетљивог језика у Предлог уредбе потребно унети одредбу којом би било прописано да сви појмови употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

 

Поред тога начелно указујемо да одредбе Предлога уредбе треба усагласити  са чланом 1. Предлога уредбе, тако што ће се поред аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе додати и градске општине, на свим местима где су изостављене (нпр. члан 3. став 1. Предлога уредбе).

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-iconМишљење на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top