Mišljenje na novi tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

del. br. 011-00-10/2018-02  datum:  19. aprila 2018.god.

 

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje

 

MIŠLjENјE

na novi tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-52/2017-26/24 od 17.4.2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti novi tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama (u dalјem tekstu: Nacrt zakona), radi davanja mišlјenja.

Analizom dostavlјenog novog teksta Nacrta zakona uočeno je da su pojedine primedbe Poverenika date u mišlјenju br. 011-00-6/2018-02 od 12. marta 2018. godine usvojene i integrisane u tekst Nacrta zakona, dok pojedine primedbe nisu uvažene. Pored navedenog napominjemo da odredbom čana 23. stav 2. Nacrta zakona propisano da „Posle upisa podataka o promeni pola, pravo uvida u matičnu knjigu rođenih i spise za lice koje je promenilo pol, imaju samo lice koje je promenilo pol, dete i roditelјi tog lica, kao i nadležni organi za vršenje poslova u skladu sa zakonom.“ Poverenik predlaže da se još jednom razmotriti krug lica koja mogu imati uvid u matičnu knjigu rođenih i spise za lice koje je promenilo pol, kako sa aspekta da li pravo na uvid treba da imaju roditelјi u slučaju da je lice koje je promenilo pol punoletno, tako i sa aspekta proširenja kruga lica i na usvojitelјa. Poverenik ukazuje da je u članu 23. stav 1. Nacrta zakona propisano da uvid  u matične knjige kao i spise između ostalih ima i usvojitelј. Pored toga, odredbama člana 104. Porodičnog zakona, usvojitelј je izjednačen sa roditelјem.

 

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj  22/09, član 1. i član 33. stav 1. tačka 7)

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-iconMišljenje na novi tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama Preuzmi


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top