Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

br. 011-00-5/1/2016-02 datum: 02.02. 2016. godine

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje

MIŠLjENjE

na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-00384/2015-17 od 29. januara 2016. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, sa obrazloženjem, radi pribavljanja mišljenja.

Postupajući po dopisu ministarstva, obaveštavamo vas da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti načelno nema primedaba na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru iz delokruga svoje nadležnosti.

Međutim, u postupku izmena i dopuna Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti predlaže da se odredba člana 13. stav 1. ovog zakona, briše. Mišljenja smo da navedena odredba ne doprinosi ostvarenju cilja Zakona – smanjenje i ograničavanje broja zaposlenih u javnom sektoru.

Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta nije akt kojim se interveniše u oblasti smanjenja broja zaposlenih, jer u suprotnom ne bi bilo potrebe za donošenjem odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih. Naime aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji, organ utvrđuje način organizovanja rada, vrstu poslova, kao i potreban broj zaposlenih u organizacionim oblicima koji su neophodni za efikasan rad. Ovaj akt je promenljiv i mora biti takav jer promena procesa rada, vrste poslova to povremeno iziskuju, ali ne obavezno svake kalendarske godine, čime bi ga uslovila odluka o određivanju maksimalnog broja zaposlenih (do 30. juna svake kalendarske godine), prema članu 13. Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Zaštita od nezakonitog povećanja broja zaposlenih već se postiže samim donošenjem odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih, te je suvišno upodobljavanje akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa navedenom odlukom.

U radu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kome saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi daje Narodna skupština u plenumu, mogli bi nastati problemi primenom ovog rešenja, jer se vremenski period dobijanja saglasnosti na ovaj akt ne može fiksirati sa 30. junom kalendarske godine.

Imajući u vidu sve izneto, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti smatra da je pored predloženih izmena i dopuna Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, potrebno regulisati i brisanje odredbe člana 13. stav 1. ovog zakona.

S poštovanjem,

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top