Ministarka pravde Maja Popović i poverenica Brankica Janković razgovarale o načinima za unapređenje borbe protiv rodnozasnovanog nasilja

Povodom dve inicijative koje je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio Ministarstvu pravde održan je sastanak ministarke pravde Maja Popović i poverenice Brankice Janković. Cilj prve inicijative je izmena Zakona o krivičnim sankcijama na način da se propiše obaveza nadležnih organa da, po službenoj dužnosti i u slučajevima rodnozasnovanog i porodičnog nasilja obaveste žrtvu o otpuštanju osuđenog iz zatvora, dok je druga inicijativa usmerena ka boljoj koordinaciji i radu nadležnih državnih organa i ustanova radi sprečavanja nasilja u porodica i zaštite od nasilja u porodici. Nasilje nad ženama jedan je od najvećih i za rešavanje najtežih društvenih problema, o kojem treba da se razgovara na svim nivoima.

Zbog dubokih korena diskriminacije, rodne uloge i pogleda na ženu kao na vlasništvo , rodno zasnovano nasilje je možda i najkompleksniji problem koje se ne može rešiti tako što će ono biti zabranjeno zakonom ili što će se tim problemom baviti tela bez adekvatne institucionalne težine. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku svaka peta žena u Srbiji doživi nasilje u partnerskoj vezi što je više od crvenog alarma, rekla je poverenica Brankica Janković i dodala da je nasilje nad ženama tema koja bi morala da bude u fokusu svih javnih politika.

Popović i Janković su se složile da bi jedan od koraka bio i češći sastanci Saveta za suzbijanje nasilja u porodici koji može tražiti podatke, analize, obaveštenja i izveštaje od nadležnih državnih organa, i može donositi preporuke u cilju poboljšanja koordinisanja nadležnih državnih organa. Takođe, jedan od zaključaka je i da se protiv stereotipa o rodnim ulogama treba boriti i većim učešćem žena u upravljanju krizma, svim vitalnim sektorima uključujući tu i sektor bezbednosti jer je aktivno učešće žena od nemerljivog značaja i za samo funkcionisanje ovog sektora, ali i za bezbednost žena.

Print Friendly, PDF & Email
back to top