Министарка правде Маја Поповић и повереница Бранкица Јанковић разговарале о начинима за унапређење борбe против роднозаснованог насиља

Поводом две иницијативе које је Повереник за заштиту равноправности упутио Министарству правде одржан је састанак министарке правде Маја Поповић и поверенице Бранкице Јанковић. Циљ прве иницијативе је измена Закона о кривичним санкцијама на начин да се пропише обавеза надлежних органа да, по службеној дужности и у случајевима роднозаснованог и породичног насиља обавесте жртву о отпуштању осуђеног из затвора, док је друга иницијатива усмерена ка бољој координацији и раду надлежних државних органа и установа ради спречавања насиља у породица и заштите од насиља у породици. Насиље над женама један је од највећих и за решавање најтежих друштвених проблема, о којем треба да се разговара на свим нивоима.

Због дубоких корена дискриминације, родне улоге и погледа на жену као на власништво , родно засновано насиље је можда и најкомплекснији проблем које се не може решити тако што ће оно бити забрањено законом или што ће се тим проблемом бавити тела без адекватне институционалне тежине. Према подацима Републичког завода за статистику свака пета жена у Србији доживи насиље у партнерској вези што је више од црвеног аларма, рекла је повереница Бранкица Јанковић и додала да је насиље над женама тема која би морала да буде у фокусу свих јавних политика.

Поповић и Јанковић су се сложиле да би један од корака био и чешћи састанци Савета за сузбијање насиља у породици који може тражити податке, анализе, обавештења и извештаје од надлежних државних органа, и може доносити препоруке у циљу побољшања координисања надлежних државних органа. Такође, један од закључака је и да се против стереотипа о родним улогама треба борити и већим учешћем жена у управљању кризма, свим виталним секторима укључујући ту и сектор безбедности јер је активно учешће жена од немерљивог значаја и за само функционисање овог сектора, али и за безбедност жена.

Print Friendly, PDF & Email
back to top