Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta

Svet je pred ogromnim izazovima, a upravo nas Holokaust opominje da jačanje antisemitizma, radikalne desnice i govora mržnje vodi ka raspirivanju rasne, nacionalne i verske mržnje što može imati nesagledive posledice, navodi poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na Holokaust.

Poverenica ukazuje na sposobnost neofašizma da se na suptilan način, kroz različite oblike društvene mimikrije integriše u društvene tokove zbog čega moramo biti veoma pažljivi kako nas ne bi zavarali ti novi sofisticirani oblici fašizma, antisemitizma i rasizma. Posebnu pažnju treba posvetiti sve učestalijoj relativizaciji Holokausta, što kroz negaciju, što kroz korišćenje neprikladnih poređenja sa različitim društvenim procesima i pojavama.

Mi iz institucija za zaštitu od diskriminacije suočavamo se sa tim problemom, koji je sve prisutniji i u digitalnoj sferi, što zahteva zananja, veštine i kapacitete za delovanje i razumevanje fenomena koji moraju biti ozbiljno tretirani, dodaje poverenica. Ona kaže da zabrinjava učestalo ispisivanje nacističkih simbola, ali i napada na građane koji se deklarišu kao antifašisti. Takvi pojedinačni incidenti moraju biti ozbiljno tretirani, a ne okarakterisani kao nasilničko ponašanje ili remećenje javnog reda i mira, kao što se dešavalo u našoj pravnoj praksi, ističe poverenica.

Nažalost, sve je manje živih svedoka koji su preživeli Holokaust i koji mogu da govore o tom najmračnijem periodu čovečanstva, zbog čega je naša obaveza sećanje na njega i prenošenje tog sećanja novim generacijama. Važno je da mladi kroz proces školovanja budu upoznati sa istorijskim činjenicama i da razumeju da u nacizmu i fašizmu nema ničeg što zaslužuje išta drugo osim prezira i svake vrste osude, kao i da je moralna i zakonska obaveza svakog od nas da se suprotstavi kako antisemitizmu, tako i svim ideologijama koje ugrožavaju ljudska prava i slobode, ističe Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top