Poverenica otvorila Međunarodnu konferenciju o pravima deteta

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković otvorila je Međunarodnu konferenciju o pravima deteta koju je organizovao Centar za unapređivanje pravnih studija u saradnji sa AIRE centrom iz Londona.

Poverenica je u beogradskom Medija centru istakla značaj spremnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se aktivnije i efikasnije uključe u borbu protiv diskriminacije dece. Tim povodom ministar Šarčević je bio u svojoj prvoj zvaničnoj poseti instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti nakon preuzimanja dužnosti, te su dogovoreni treninzi za prepoznavanje i suzbijanje diskriminacije za sve zaposlene u prosveti, uključujući i prosvetne inspektore.

„Na osnovu pritužbi koje stižu na adresu Poverenika, kao i na osnovu brojnih relevantnih istraživanja, zaključujemo da romska deca i deca sa invaliditetom spadaju u grupu najviše izloženih diskriminaciji“, rekla je poverenica i dodala da su dva najveća problema sa kojima se naše društvo suočava sagregacija romske dece u školama i nerazumevanje i otpor prema inkluzivnom obrazovanju.

Ona je istakla i da u Srbiji deci sa invaliditetom nedostaje dovoljna podrška, kao što su prevoz, usluge ličnih pratilaca i pedagoških asistenata, a uzrok problema vidi u prebacivanju nadležnosti na lokalnu samoupravu. Zbog toga je kvalitet ovih usluga neujednačen, jer u različitim lokalnim samoupravama postoji i različit stav po ovom pitanju, ali i budžet.

Prisutni su na konferenciji mogli da steknu uvid u opšte pravne standarde poštovanja i zaštite prava deteta, u međunarodne standarde uključujući i one koji su izgrađeni u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i o položaju deteta sa stanovišta antidiskriminacionih propisa.

Na panelima „Opšti pravni standardi prava deteta“ i „Krivičnopravni položaj deteta“, pored poverenice Janković, govorili su i prof. dr Nevena Vučković Šahović i prof. dr Slađana Jovanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Nuola Mol iz AIRE centra i doc. dr Milica Pejović-Milovančević sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Foto: Medija centar Beograd

konferencija-o -pravima-deteta
Print Friendly, PDF & Email
back to top