Ljudska prava brane se i prijavom njihovog kršenja

Poštovanje ljudskih prava je temelj svakog demokratskog društva i podrazumeva stalno unapređivanje njihove zaštite i prijavljivanje njihovog kršenja. Stoga na današnji dan pozivamo građane i građanke da nam prijavljuju povrede prava na ravnopravnost, odnosno kada smatraju da su diskriminisani nejednakim tretmanom na osnovu bilo kog ličnog svojstva, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Ona je podsetila da je postupak pred Poverenikom besplatan i da ne zahteva nikakvu drugu vrstu pravne pomoći, već je dovoljno podneti pritužbu.

Janković napominje da se građani obraćaju Povereniku zbog diskriminacije po različitim osnovima, ali najčešće zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba, zdravstvenog stanja, invaliditeta, nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla, pola, bračnog i porodičnog statusa, kao i da je i ove godine zabeležen povećan broj pritužbi zbog diskriminatornog govora u javnom prostoru, na društvenim mrežama i u medijima.

Brojne krize izazvane ratovima, migracijama, ekonomskim potresima i promenama na tržištu rada utiču na život običnog čoveka i dovode do toga da se na globalnom nivou podele po različitim osnovima sve više produbljuju. Iako živimo u vremenima koja su izazovna za čitavo čovečanstvo, to nas ne sme obeshrabriti, jer u teškim vremenima moramo da uložimo dodatne napore u očuvanju i zaštiti fundamentalnih ljudskih prava u koje kao vrlo važno spada i pravo na ravnopravnost, rekla je poverenica podsetivši da ove godine obeležavamo i 75 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koja je upravo bila doneta nakon Drugog svetskog rata kako bi se ukazalo na važnost slobode, pravde i mira u svetu.

Print Friendly, PDF & Email
back to top