Људска права бране се и пријавом њиховог кршења

Поштовање људских права је темељ сваког демократског друштва и подразумева стално унапређивање њихове заштите и пријављивање њиховог кршења. Стога на данашњи дан позивамо грађане и грађанке да нам пријављују повреде права на равноправност, односно када сматрају да су дискриминисани неједнаким третманом на основу било ког личног својства, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поводом Међународног дана људских права. Она је подсетила да је поступак пред Повереником бесплатан и да не захтева никакву другу врсту правне помоћи, већ је довољно поднети притужбу.

Јанковић напомиње да се грађани обраћају Поверенику због дискриминације по различитим основима, али најчешће због дискриминације по основу старосног доба, здравственог стања, инвалидитета, националне припадности или етничког порекла, пола, брачног и породичног статуса, као и да је и ове године забележен повећан број притужби због дискриминаторног говора у јавном простору, на друштвеним мрежама и у медијима.

Бројне кризе изазване ратовима, миграцијама, економским потресима и променама на тржишту рада утичу на живот обичног човека и доводе до тога да се на глобалном нивоу поделе по различитим основима све више продубљују. Иако живимо у временима која су изазовна за читаво човечанство, то нас не сме обесхрабрити, јер у тешким временима морамо да уложимо додатне напоре у очувању и заштити фундаменталних људских права у које као врло важно спада и право на равноправност, рекла је повереница подсетивши да ове године обележавамо и 75 година од усвајања Универзалне декларације о људским правима, која је управо била донета након Другог светског рата како би се указало на важност слободе, правде и мира у свету.

Print Friendly, PDF & Email
back to top