KONKURS za izbor novih 25 članova i članica PANELA MLADIH

U okviru programa saradnje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Fonda Ujedinjenih nacija za decu (UNICEF) – Kancelarije u Srbiji za period 2017-2018, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor novih 25 članova i članica

PANELA MLADIH

 

„Panel mladih“ Poverenika za zaštitu ravnopravnosti godinama unazad okuplјa grupu dece i mladih koji učestvuju u radionicama i aktivnostima Poverenika. U okviru dosadašnjih aktivnosti Panela pričali smo o problemima s kojima se susreću mladi danas, a to su, između ostalog, diskriminacija i neuvažavanje različitosti, loša komunikacija s vršnjacima, nastavnicima i roditelјima. Učili smo da se za svoja prava borimo, da samostalno ili u grupi donosimo odluke, da iskažemo svoje mišlјenje, a da pritom nikog ne uvredimo i da budemo odgovorni kako za sebe tako i za zajednicu u kojoj živimo.

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti poziva učenike i učenice da se prijave za članstvo u Panelu koje im daje mogućnost da budu deo posebno osmišlјenih edukativnih programa i radionica, nakon čega sledi digitalno umrežavanje panelista i njihovo aktivno učešće u radu Poverenika u oblastima koje se odnose na decu i mlade. Članovi Panela ujedno postaju savetnici poverenice za zaštitu ravnopravnosti i dobijaju priliku da izraze sopstvena mišlјenja o pitanjima diskriminacije i tolerancije, posebno unutar porodice, škole i njihove zajednice.

Nakon izbora novih članova i članica Panela mladih, Poverenik će organizovati obuke o fenomenu diskriminacije na kojima će biti predstavlјene aktivnosti i plan rada Panela.

Uslovi za prijavu na Konkurs

Na konkurs se mogu prijaviti:

  • kandidati koji imaju od 14 do 18 godina,
  • koji su zainteresovani za oblast lјudskih prava i
  • aktivno koriste internet i poseduju veštine upravlјanja društvenim mrežama.

 

Prijava na konkurs treba da sadrži kratku biografiju, kao i motivaciono pismo u kome kandidati treba da navedu razloge zašto žele da budu članovi Panela mladih.

Prijave slati na imejl adresu poverenik@ravnopravnost.gov.rs sa naznakom: «Za Konkurs – PANEL MLADIH».

Rok za slanje prijava je 5. april 2018. godine.

Za dodatne informacije o Konkursu možete kontaktirati Danijelu Ristovski putem imejla danijela.stojimenov@ravnopravnost.gov.rs ili na telefon 011 243 6464.

 

Napomena: Izbor u Panel mladih Poverenika ne podrazumeva zasnivanje radnog odnosa.

Print Friendly, PDF & Email
back to top