КОНКУРС за избор нових 25 чланова и чланица ПАНЕЛА МЛАДИХ

У оквиру програма сарадње Повереника за заштиту равноправности и Фонда Уједињених нација за децу (УНИЦЕФ) – Канцеларије у Србији за период 2017-2018, Повереник за заштиту равноправности расписује

 

К О Н К У Р С

за избор нових 25 чланова и чланица

ПАНЕЛА МЛАДИХ

 

„Панел младих“ Повереника за заштиту равноправности годинама уназад окупља групу деце и младих који учествују у радионицама и активностима Повереника. У оквиру досадашњих активности Панела причали смо о проблемима с којима се сусрећу млади данас, а то су, између осталог, дискриминација и неуважавање различитости, лоша комуникација с вршњацима, наставницима и родитељима. Учили смо да се за своја права боримо, да самостално или у групи доносимо одлуке, да искажемо своје мишљење, а да притом никог не увредимо и да будемо одговорни како за себе тако и за заједницу у којој живимо.

 

Повереник за заштиту равноправности позива ученике и ученице да се пријаве за чланство у Панелу које им даје могућност да буду део посебно осмишљених едукативних програма и радионица, након чега следи дигитално умрежавање панелиста и њихово активно учешће у раду Повереника у областима које се односе на децу и младе. Чланови Панела уједно постају саветници поверенице за заштиту равноправности и добијају прилику да изразе сопствена мишљења о питањима дискриминације и толеранције, посебно унутар породице, школе и њихове заједнице.

Након избора нових чланова и чланица Панела младих, Повереник ће организовати обуке о феномену дискриминације на којима ће бити представљене активности и план рада Панела.

Услови за пријаву на Конкурс

На конкурс се могу пријавити:

  • кандидати који имају од 14 до 18 година,
  • који су заинтересовани за област људских права и
  • активно користе интернет и поседују вештине управљања друштвеним мрежама.

 

Пријава на конкурс треба да садржи кратку биографију, као и мотивационо писмо у коме кандидати треба да наведу разлоге зашто желе да буду чланови Панела младих.

Пријаве слати на имејл адресу poverenik@ravnopravnost.gov.rs са назнаком: «За Конкурс – ПАНЕЛ МЛАДИХ».

Рок за слање пријава је 5. април 2018. године.

За додатне информације о Конкурсу можете контактирати Данијелу Ристовски путем имејла danijela.stojimenov@ravnopravnost.gov.rs или на телефон 011 243 6464.

 

Напомена: Избор у Панел младих Повереника не подразумева заснивање радног односа.

Print Friendly, PDF & Email
back to top