Konferencija o rodno zasnovanom nasilju u Novom Sadu

Povodom početka projekta „Zaustavi – Zaštiti –Pomozi – Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje“, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i Centra za podršku ženama iz Kikinde, u Novom Sadu je održana konferencija na kojoj je govorila predstavnica Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Emila Spasojević. Ona je istakla da je borba protiv nasilja, zapravo, borba protiv diskriminacije u našem društvu, i podržavajući projektne aktivnosti podsetila da se protiv nasilja prema ženama i diskriminacije moramo boriti svi zajedno, sarađujući i razmenjujući informacije i iskustva. Naglasila je da je u društvu posebno teška situacija žena iz marginalizovanih grupa koje su neretko izložene i višestrukoj diskriminaciji, psihičkom, fizičkom, ekonomskom i seksualnom nasilju.

Na konferenciji su govorili doc.dr Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo, mr. sc.med.dr Ivanka Savić, zamenica pokrajinskog sekretara za zdravstvo i rukovoditeljka ovog projekta, Biljana Stepanov, direktorka Centra za podršku ženama Kikinda,  Milana Rikainović, koordinatorka UN Women kancelarije u Beogradu, Ana Tomanova Makanova, predsednica pokrajinskog skupštinskog odbora za ravnopravnost polova, Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara za ravnopravnost polova i Daliborka Bojvodić Tomović, rukovoditeljka za maloletničku delikvenciju i koordinatorka za praćenje nasilja u porodici na području MUP Policijske uprave Novi Sad.

 Projekat finansira Poverenički fond UN za podršku akcijama eliminisanja nasilja nad ženama.

Print Friendly, PDF & Email
back to top