Konferencija o antidiskriminacionoj strategiji

U Beogradu je održan skup “Perspektive antidiskriminacione politike u Srbiji”, na kojem je predstavljena Strategija za borbu protiv diskriminacije. U ovom dokumentu, kao posebno ugrožene grupe, prepoznati su Romi, LGBT populacija, osobe sa invaliditetom, žene, deca, stariji i nacionalne manjine. Očekuje se da ova strategija, čije je donošenje preporučila poverenica za zaštitu ravnopravnosti, bude usvojena do juna ove godine. Na skupu su govorili direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, Nj. E. Vensan Dežer, šef delegacije EU u Srbiji, državna sekretarka u Ministarstvu pravde i državne uprave Gordana Stamenić, predsednik odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Narodne skupštine Meho Omerović, šefica misije Saveta Evrope u Srbiji Antje Rotmund, vršiteljka dužnosti šefa misije OEBS u Srbiji Pola Tide i drugi. Skupu se obratila i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić i ukazala na činjenicu da je diskriminacija u Srbiji i dalje široko rasprostranjena, uprkos izvesnim pozitivnim pomacima. Istakla je da je za suzbijanje diskriminacije potrebno striktno poštovanje aktidiskriminacionih propisa, delotvorno korišćenje postojećih instrumenata pravne zaštite, kao i promovisanje ravnopravnosti i nedskriminacije kao zajedničkih i opšteprihvaćenih vrednosti. Poverenica je najavila daće pratiti sprovođenje strategije i izrazila očekivanje da će realizacija planiranih mera i aktivnosti doprineti smanjenju diskriminacije i ostvarivanju jednakosti u društvenim odnosima.

Print Friendly, PDF & Email
back to top