Kampanja “Poverenje u poverenicu” u Vranju

U nastavku kampanje Poverenje u poverenicu, pomoćnici poverenice za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker i Milovan Batak posetili su Vranje i tom prilikom na zajedničkom sastanku razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave i civilnog sektora iz ovog grada. Tema sastanka je bilo unapređenje zajedničkih aktivnosti na sprečavanju diskriminacije, upoznavanje sa sagovornicima o načinu na koji se može podneti pritužba ovom državnom organu i razmatranje aktuelne situacije na jugu Srbije kada je u pitanju zajednički suživot tri najveće etničke zajednice u ovom regionu. Zajednički je ocenjeno da su ovakvi susreti neophodni i važni, kako bi ljudi mogli da prepoznaju i reaguju na svaki oblik ugrožavanja i diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top