Kampanja “Poverenje u poverenicu” u Subotici

U nastojanju da rad i nadležnosti poverenika za zaštitu ravnopravnost približi svim građanima i građankama poverenica Nevena Petrušić, posetila je i Suboticu i pri tome imala susrete sa lokalnom samoupravom, gde je tema bila poziv na saradnju i unapređenje aktivnosti na sprečavanju diskriminacije, potom sa predstavnicima Mađarskog nacionalnog saveta kao i sa predstavnicima nevladinog sektora, sindikata i svih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava u ovom regionu. Gradonačelnik, Saša Vučinić, je naglasio da će saradnja sigurno biti obostrano korisna, a da će građani sada imati mogućnost da se upoznaju na koji način mogu da podnesu pritužbu na eventualni diskriminatorski slučaj.

Print Friendly, PDF & Email
back to top