Javne konsultacije o Nacrtu NAP-a za primenu Rezolucije 1325 SB UN

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na javnim konsultacijama o Nacrtu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN – Žene, mir i bezbednost, na lokalnom nivou.
Istakavši činjenicu da su rodna ravnopravnost, unapređenje prava žena i njihovo veće učešće u sistemu nacionalne bezbednosti među osnovnim postulatima NAP-a za primenu Rezolucije 1325 SB UN, poverenica Janković dodala je i to da je rodna ravnopravnost važan preduslov za razvoj društva u celini, posebno na nivou lokalnih zajednica, gde je uključivanje žena u sistem bezbednosti do sada bilo nedovoljno.

„Ako se osvrnemo na prethodni Nacionalni akcioni plan u periodu od 2010. do 2015. godine i njegove domete, posebno u vezi sa nacionalnim sistemom bezbednosti, primetno je povećan broj i učešće žena”, rekla je poverenica, i dodala da je sada neophodno stvoriti uslove za povećanje broja žena u operativnim poslovima i na višim hijerarhijskim pozicijama unutar nacionalnog sistema bezbednosti.

Poverenica je naglasila i da je institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti posebno zainteresovana za bolju koordinaciju lokalnih tela za rodnu ravnopravnost i različitih tela koja rade na unapređenju lokalne bezbednosti, jer su njihova saradnja i koordinacija do sada bile nedovoljne, zbog čega je u narednom periodu veoma važan rad Saveta za lokalnu bezbednost pri lokalnim samoupravama.

Na skupu su govorili i ministar odbrane Zoran Đorđević, predsednica Komisije Narodne skupštine za praćenje sprovođenja NAP-a Marija Obradović, a o Nacrtu NAP-a za primenu Rezolucije 1325 SBUN (2016 – 2020) govorio je predsednik Radne grupe Vlade za izradu NAP-a Predrag Peruničić.

Print Friendly, PDF & Email
back to top