Јавне консултације о Нацрту НАП-а за примену Резолуције 1325 СБ УН

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је на јавним консултацијама о Нацрту Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 СБ УН – Жене, мир и безбедност, на локалном нивоу.
Истакавши чињеницу да су родна равноправност, унапређење права жена и њихово веће учешће у систему националне безбедности међу основним постулатима НАП-а за примену Резолуције 1325 СБ УН, повереница Јанковић додала је и то да је родна равноправност важан предуслов за развој друштва у целини, посебно на нивоу локалних заједница, где је укључивање жена у систем безбедности до сада било недовољно.

„Ако се осврнемо на претходни Национални акциони план у периоду од 2010. до 2015. године и његове домете, посебно у вези са националним системом безбедности, приметно је повећан број и учешће жена“, рекла је повереница, и додала да је сада неопходно створити услове за повећање броја жена у оперативним пословима и на вишим хијерархијским позицијама унутар националног система безбедности.

Повереница је нагласила и да је институција Повереника за заштиту равноправности посебно заинтересована за бољу координацију локалних тела за родну равноправност и различитих тела која раде на унапређењу локалне безбедности, јер су њихова сарадња и координација до сада биле недовољне, због чега је у наредном периоду веома важан рад Савета за локалну безбедност при локалним самоуправама.

На скупу су говорили и министар одбране Зоран Ђорђевић, председница Комисије Народне скупштине за праћење спровођења НАП-а Марија Обрадовић, а о Нацрту НАП-а за примену Резолуције 1325 СБУН (2016 – 2020) говорио је председник Радне групе Владе за израду НАП-а Предраг Перуничић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top