Godišnja konferencija o ljudskim pravima i demokratiji

U organizaciji OEBS – ODIHR, od 24. septembra do 5. oktobra u Varšavi je održana godišnja konferencija o ljudskim pravima i demokratiji – The Human Dimension Implementation Meeting (HDIM), najveća evropska godišnja konferencija o ovim temama. 3. oktobra održana je prezentacija (Side event) „Zaštita od diskriminacije u Srbiji – efikasni odgovori“ tokom koje su pomoćnici Poverenice Milovan Batak i Kosana Beker, predstavili instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, izložili pravne mehanizme za zaštitu od diskriminacije pred ovim nezavisnim državnim organom, i upoznali prisutne sa nekim od donetih preporuka za otklanjanje povreda prava i o detaljima pokrenutih strateških parnica. Posetioci i učesnici na prezentaciji, interesovali su se za mogućnost da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti povede postupak protiv organa javne vlasti i fizičkih lica, kao i za davanje mišljenja na nacrte zakona koji su vezani za oblast ravnopravnosti. Pored predstavnika institucije Poverenika, na prezentaciji su učestvovale Ivana Krstić, profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu i Momira Matić sa Pravosudne akademije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top