Годишња конференција о људским правима и демократији

У организацији OEBS – ODIHR, од 24. септембра до 5. октобра у Варшави је одржана годишња конференција о људским правима и демократији – The Human Dimension Implementation Meeting (HDIM), највећа европска годишња конференција о овим темама. 3. октобра одржана је презентација (Side event) „Заштита од дискриминације у Србији – ефикасни одговори“ током које су помоћници Поверенице Милован Батак и Косана Бекер, представили институцију Повереника за заштиту равноправности Републике Србије, изложили правне механизме за заштиту од дискриминације пред овим независним државним органом, и упознали присутне са неким од донетих препорука за отклањање повреда права и о детаљима покренутих стратешких парница. Посетиоци и учесници на презентацији, интересовали су се за могућност да Повереник за заштиту равноправности поведе поступак против органа јавне власти и физичких лица, као и за давање мишљења на нацрте закона који су везани за област равноправности. Поред представника институције Повереника, на презентацији су учествовале Ивана Крстић, професорка Правног факултета у Београду и Момира Матић са Правосудне академије.

Print Friendly, PDF & Email
back to top