Društveno odgovorno poslovanje – ulaganje u budućnost

Svaki čovek ima pravo na bezbednu, zdravu i ekološki očuvanu životnu sredinu a to zahteva opšti konsenzus zbog obaveze prema budućim generacijama, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na koferenciji Lideri društvene odgovornosti, koju Color Media Communications organizuje petu godinu zaredom.

Ona je istakla da bi ciljevi održivog razvoja bili uspešno postignuti, neophodno je posvetiti posebnu pažnju smanjivanju siromaštva i socijalne isključenosti kao i da postizanje ciljeva održivog razvoja podrazumeva partnerstvo države, privatnog sektora, civilnog društva i građana. To je zajednička misija sa ciljem da se budućim generacijama obezbedi bolje životno okruženje, u kome će mladi ljudi  jednog dana postati predvodnici u stvaranju i prenošenju dobrih praksi. Poverenica Janković ukazala je da neodgovoran odnos prema životnoj sredini predstavlja diskriminaciju mladih, navodeći da nove generacije imaju pravo da žive u zdravom okruženju u kome mogu da razvijaju i ostvare svoje potencijale. Ohrabruje činjenica da se glas mladih sve više čuje i uvažava u kreiranju savremenih politika u Evropi i da upravo ti mladi pozivaju na reforme u cilju aktivnog očuvanja klime ali se zalažu i za razvoj novih tehnologija, ne zabaoravljajući pri tom, važnost  poštovanja ravnopravnosti, rekla je poverenica.

Na ovogodišnjoj konferenciji govorili su Goran Trivan ministar za zaštitu životne sredine kao i lideri globalne održivosti u svetu i kod nas a poseban akcenat je stavljen na cirkularnu, odnosno zelenu ekonomiju kao jedni realni način za opstanak planete.

Print Friendly, PDF & Email
back to top