Četvrto Nacionalno takmičenje u simulaciji suđenja u oblasti zaštite od diskriminacije

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Fondacije za otvoreno društvo raspisuje konkurs za četvrto po redu takmičenje u simulaciji suđenja u oblasti zaštite od diskriminacije.
Prijave, kao i sva pitanja u vezi sa konkursom, mogu se dostaviti e-mailom na adresu: poverenik@ravnopravnost.gov.rs.
Rok za dostavljanje prijava je od 5. septembra do 20. oktobra 2016. godine.
Simulacija suđenja je hipotetičko rešavanje pravnih slučajeva u kojem studenti kroz simulaciju svih koraka u sudskom procesu stiču praktično znanje i iskustvo i mogućnost za kreativan i izazovan rad.


microsoft-word-icon Poziv na takmičenje Preuzmi


microsoft-word-icon Pravila takmičenjaPreuzmi


PDF 2016 Osudi diskriminaciju Pravni problemPreuzmi


PDFOdgovori na pitanja za razjašnjenjePreuzmi


Simulacija suđenja Plakat

Print Friendly, PDF & Email
back to top