Day: December 16, 2022

O problemu transrodnih osoba prilikom upisa promene imena u matične knjige

Na inicijativu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti odražan je radni sastanak povodom problema koje transrodne osobe imaju prilikom upisa promene imena u matične knjige radi usklađivanja sa rodnim identitetom. Na sastanku, na kom su učestvovali predstavnici Ministarstva za brigu o porodici, Gradske uprave – Odeljenja za vođenje matičnih knjiga, i organizacija civilnog društva Geten i Kolektiv…

Opširnije →
back to top