Day: August 20, 2021

Preporuka mera Ministarstvu za brigu o porodici i demografiji i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

br. 021-01-354/2021-02 datum: 19.8.2021   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje     PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI     Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje…

Opširnije →
back to top