Day: May 5, 2021

987-20 Pritužba protiv saobraćajnog preduzeća zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta

бр. 07-00-431/2020-02 datum: 26.3. 2021.   MIŠLjENjE     Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, protiv saobraćajnog preduzeća BB, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je 14.8.2020. godine, putovala autobusom saobraćajnog preduzeća BB na relaciji Beograd – Novi Sad, sa polaskom u 13 časova, sa autobuske stanice u Beogradu….

Opširnije →
back to top