Day: February 23, 2018

Opšta bolnica „Laza Lazarević“ Šabac diskriminisala pripadnika romske nacionalnosti

U postupku koji je sproveden po pritužbi protiv Opšte bolnice „Dr Laza K. Lazarević“ Šabac, zbog diskriminacije na osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišlјenje da su prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Naime, podnosilac pritužbe je naveo da se veliki broj puta prijavlјivao na konkurse ove bolnice, prilagao svu…

Opširnije →
back to top