Day: December 20, 2017

Pritužba Z.D. protiv O. bolnice S. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u postupku zapošljavanja

07-00-263/2017-02 datum: 17.10. 2017. godine   MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Z.D. iz B. protiv O. bolnice Š. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. U pritužbi je navedeno da iako se veliki broj puta prijavlјivao na konkurse ove bolnice i prilagao svu traženu dokumentaciju i ispunjavao sve propisane uslove nije uspeo…

Opširnije →
back to top