Day: January 18, 2016

Mišljenje o Predlogu uredbe o Šifarniku radnih mesta

br. 110-00-1/2016-04 datum: 18.01.2016. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje MIŠLjENjE o Predlogu uredbe o Šifarniku radnih mesta Dopisom broj: 110-00-00204/2015-17 od 11. januara 2016. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS) zatražilo je mišljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o Predlogu uredbe o Šifarniku radnih mesta…

Opširnije →
back to top