Дан: 18. јануара 2016.

Мишљење o Предлогу уредбе о Шифарнику радних места

бр. 110-00-1/2016-04    датум: 18.01.2016. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности даје МИШЉЕЊЕ o Предлогу уредбе о Шифарнику радних места Дописом број: 110-00-00204/2015-17 од 11. јануара 2016. године, Министарство  државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) затражило је мишљење Повереника за заштиту равноправности о Предлогу уредбе о Шифарнику радних места…

Опширније →
back to top