Day: December 24, 2013

Pritužba Aikido udruženja Z. protiv S. s. i. S. zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti informisanja i pružanja usluga

br. 07-00-616/2013-02 datum: 25. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Aikido udruženje Z. iz B, protiv S. s. i. S, zbog onemogućavanja pristupa informacijama i dokumentima u odgovarajućoj elektronskoj formi, koja je pristupačna za osobe sa oštećenjem vida. U toku postupka je utvrđeno da je S….

Opširnije →
back to top