Day: July 22, 2012

Preporuka preduzeću I. za preduzimanje mera za sprečavanje objavljivanja oglasa koji sadrže diskriminatorne uslove

del. br. 1070 datum: 23. 7. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje „I”…

Opširnije →
Preporuka Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za preduzimanje mera za ostvarivanje ravnopravnosti žena koje planiraju porodicu, trudnica i porodilja

del. br. 1050 datum: 23. 7. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. tač. 9. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI  …

Opširnije →
back to top