Day: July 14, 2010

Preporuka Nacionalnoj službi za zapošljavanje za preduzimanje mera radi sprečavanja diskriminacije na osnovu pola prilikom oglašavanja radnih mesta i podsticanja zapošljavanja manje zastupljenog pola

del. br. I–RP–1–13/10 datum: 15. 7. 2010.   NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE 11000 Beograd Za direktora V. I. Poštovani, Obraćamo Vam se povodom predstavke građanke Novog Sada u kojoj se ističe da je završila Mašinski fakultet i da je inženjerka mašinske struke, te da je prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Novi Sad,…

Opširnije →
back to top