Дан: 14. јула 2010.

Препорука Националној служби за запошљавање за предузимање мера ради спречавања дискриминације на основу пола приликом оглашавања радних места и подстицања запошљавања мање заступљеног пола

дел. бр. I–РП–1–13/10 датум: 15. 7. 2010.   НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 11000 Београд За директора В. И. Поштовани, Обраћамо Вам се поводом представке грађанке Новог Сада у којој се истиче да је завршила Машински факултет и да је инжењерка машинске струке, те да је пријављена на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Нови Сад,…

Опширније →
back to top