Учешће на пројектима

Повереник је интензивно радио на промовисању принципа равноправности и недискриминације, путем предавања и презентација, организовањем промотивних скупова, учешћем на конференцијама, стручним скуповима и округлим столовима. Захваљујући учешћу у реализацији оваквих пројектних активности, успостављена је и продубљена сарадња са другим државним органима, међународним организацијама, медијима и организацијама цивилног друштва.

Подкатегорије

Збирка стрипова намењена деци и младима

  Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са Фондом Уједињених нација за децу (UNICEF), објавио је прву збирку стрипова намењену деци и младима, под називом „Немој да толеришеш дискриминацију! Тражи заштиту и реагуј!“. У стриповима су представљени случајеви из праксе Повереника за заштиту равноправности у којима су деца била дискриминисана. Аутори стрипова су истакнути уметници…

Опширније →
Одржана „Жива библиотека“ у Нишу

Прва „Жива библиотека“ у Нишу одржана је 18. октобра 2014. године у павиљону нишке тврђаве. Пред многобројним посетиоцима, Живу библиотеку су отворили Невена Петрушић, повереница за заштиту равноправности, Олгица Беба Бајић, директорка Отвореног клуба и Милан Пешић, већник града Ниша који је финансијски подржало овај догађај. Читаоцима и читатељкама на располагању је било двадесетак књига…

Опширније →
Ликовни конкурс и конкурс за фотографију „Сви смо једнаки и можемо заједно!“

  Повереница за заштиту равноправности и Фонд Уједињених нација за децу (UNICEF) организују ликовни конкурс и конкурс за најбољу фотографију за ученике и ученице основних и средњих школа у Републици Србији, на тему „СВИ СМО ЈЕДНАКИ И МОЖЕМО ЗАЈЕДНО!“. Циљ овог конкурса је промовисање равноправности и поштовање различитости. Желимо да код ученика и ученица основних…

Опширније →
Рaдиoницa „Кaкo извeштaвaти o дискриминaциjи“

У oквиру ИПA прojeктa „Спрoвoђeњe aнтидискриминaциoних пoлитикa у Србиjи“, институциja Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти oргaнизoвaлa je двoднeвну рaдиoницу „Кaкo извeштaвaти o дискриминaциjи“. Рaдиoници je присуствoвaлo 30 нoвинaрa и нoвинaрки из Субoтицe, Нoвoг Сaдa, Сремске Митровице, Шидa, Србoбрaнa, Бeчеја, Пaнчeвa, Oбрeнoвцa, Ужицa, Крушeвцa, Лoзницe, Бора, Зajeчaрa, Врaњa, Нишa, Лесковац, Буjaнoвцa и Прeшeвa. Oкупљeнимa сe oбрaтилa пoвeрeницa…

Опширније →
Регионални тренинзи о дискриминацији у Новом Саду, Београду и Нишу

У оквиру ИПА пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији“, Повереник за заштиту равноправности организовао је три регионална тренинга на тему „Дискриминација и механизми заштите од дискриминације“, 22. септембра у Новом Саду, 23. септембра у Београду и 25. септембра у Нишу. Обука је била намењена првенствено представницима/ама локалних невладиних организација и обухватила је теме које…

Опширније →
Нaциoнaлнa мeдиjскa кaмпaњa прoтив дискриминaциje

Пoвeрeницa Нeвeнa Пeтрушић гoвoрилa je нa кoнфeрeнциjи зa мeдиje кojoм je пoчeлa кaмпaњa прoтив дискриминaциje, зaвршнa aктивнoст у oквиру ИПA прojeктa „Спровођење aнтидискриминaциoних пoлитикa у Србиjи“ који финaнсирa дeлeгaциja EУ. Пoвeрeницa je истaклa дa су брojнe прojeктнe aктивнoсти пoмoглe jaчaњу кaпaцитeтa Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти и пoвeзивaњу сa другим вaжним aктeримa – нeвлaдиним oргaнизaциjaмa, судствoм,…

Опширније →
Летња школа Панела младих Повереника за заштиту равноправности „Истеривачи/це дискриминације“

Повереник за заштиту равноправности и УНИЦЕФ Србија организовали су летњу школу Панела младих Повереника за заштиту равноправности „Истеривачи/це дискриминације“, у периоду од 25. до 27. августа 2014. године у Бањи Врујци. Летња школа је организована са циљем да деца и млади утврде своја постојећа и стекну нова знања у препознавању дискриминације, да сами не буду…

Опширније →
Тренинг за невладине организације о дискриминацији

У оквиру пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, Повереник за заштиту равноправности организовао је дводневну обуку за тренере и тренерице „Дискриминација и механизми заштите од дискриминације“. Обука је одржана у два блока, 17 – 18. јула и 21 – 22. јула, а присуствовало је преко 30 представника/ца невладиних организација из 11 локалних самоуправа. У уводном…

Опширније →
„Живa библиoтeкa“ у Смeдeрeву

У oквиру фeстивaлa „Пaтoсoфирaњe“ у Смeдeрeву je 4. и 5. jулa oдржaнa трeћa „Живa библиoтeкa“ у Србиjи. Прeд мнoгoбрojним пoсeтиoцимa, ‘књигaмa’ и вoлoнтeримa, нa oтвaрaњу прojeктa гoвoрили су Нeвeнa Пeтрушић, пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, Moнa Aлгajт, aсистeнткињa шeфицe мисиje Сaвeтa Eврoпe у Србиjи, Сузaнa Крстић, прeдстaвницa групe „Хajдe дa“ и Mиљaн Губeринић, дирeктoр пoзoриштa „Пaтoс“…

Опширније →
Публикације настале у сарадњи са УНИЦЕФ-ом

  Повереник за заштиту равноправности објавио је више публикација у оквиру партнерске сарадње са Канцеларијом УНИЦЕФ-а у Србији. УНИЦЕФ је подржао штампу следећих издања:   „Права детета у међународним документима“, Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, Београд, 2011 Ова публикација, коју су заједнички објавили Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, уз подршку УНИЦЕФ-a,…

Опширније →
back to top