ИПА 2011

 „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, пројекат ИПА 2011

Током 2010. године, у процесу програмирања ИПА за 2011. годину, тадашње Министарство за људска и мањинска права поднело је предлог пројекта који је као корисника пројекта укључивао и Повереника за заштиту равноправности. Овај пројекат сада води Канцеларија за људска и мањинска права.

Активности на овом пројекту ИПА започеле су средином 2012. године, избором конзорцијума који ће спроводити пројекат. Пројектом су предвиђене разноврсне активности Повереника на пољу подизања свести грађана Србије у борби против дискриминације, као и јачање капацитета Повереника кроз техничку подршку у виду набавке опреме за Стручну службу Повереника. Уз подршку пројекта потписан је Протокол о сарадњи између Повереника за заштиту равноправности, Канцеларије за људска и мањинска права, Сталне конференције градова и општина и једанаест јединица локалне самоуправе. У двогодишњем периоду реализовано је више активности које су укључивале представнике одабраних самоуправа из Бора, Ивањице, Јагодине, Косјерића, Лесковца, Лознице, Новог Пазара, Оџака, Пријепоља, Врања и Житишта.

У циљу веће доступности грађанима у јединицама локалне самоуправе, Повереник је припремио више публикација на језицима националних мањина. Скраћени извештај Повереника за 2012. годину објављен је на албанском, мађарском, словачком, румунском и ромском језику. Осим тога, информативна брошура „Равноправност наше право и наша одговорност“ и образац притужбе за покретање поступка пред Повереником преведени су на албански, бугарски, чешки, мађарски, македонски, словачки, русински, румунски и ромски језик.

Трибина о мандату Повереника одржана у Лозници

У оквиру ИПА пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, запослени у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности, млађе саветнице Милица Павићевић и Ивана Филипов, посетиле су Лозницу. На посећеној трибини присутни су упознати са улогом Повереника за заштиту равноправности и механизмима заштите од дискриминације у Републици Србији, начином подношења притужбе и поступком по притужби, као…

Опширније →
Представљање Повереника у Косјерићу

У оквиру ИПA пројекта EУ „Спровођење антидискриминационих политика“, Повереник за заштиту равноправности организовао је у Косјерићу скуп посвећен јачању сарадње са јединицама локалних самоуправа. На почетку скупа присутнима су се обратили руководилац пројекта Ђанфранко Дерамо, као и председник општине Косјерић Милијан Стојанић. Потом су представљени мандат Повереника за заштиту равноправности, механизми заштите од дискриминације, као…

Опширније →
Одржане трибине о мандату Повереника у Лесковцу и Врању

У оквиру ИПА пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, руководилац пројекта Ђанфранко Дерамо и запослени у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности, саветник Слободан Миливојевић и млађа саветница Ивана Филипов, посетили су градове Лесковац и Врање. На изузетно посећеној трибини у Лесковцу представљени су резултати истраживања Повереника „Однос представника јавне власти према дискриминацији у Србији“….

Опширније →
Округли сто у Jaгoдини

На трибини посвећеној раду и улози Повереника за заштиту равноправности у борби против дискриминације одржаној у Јагодини, запослени у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности, Богдан Лекић, Милица Павићевић и Емила Спасојевић присутне су најпре упознали са улогом Повереника за заштиту равноправности и механизмима заштите од дискриминације у Републици Србији, као и са најчешћим случајевима…

Опширније →
Представљање Повереника у Бору

На трибини посвећеној раду и улози Повереника за заштиту равноправности у борби против дискриминације, одржаној у Бору, представљени су резултати истраживања Повереника „Однос представника јавне власти према дискриминацији у Србији“. На трибини у оквиру посете општинама у организацији ИПА пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, говориле су виша саветница у Поверенику за заштиту равноправности, Емила…

Опширније →
Представљање извештаја за 2013. годину на радном доручку са медијима

Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти прeдao je Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Србиje Рeдoвaн гoдишњи извeштaj зa 2013. гoдину. Tим пoвoдoм, уз подршку пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, oргaнизoвaн je рaдни дoручaк зa мeдиje. Истaкaвши вaжнoст мeдиja у прoмoвисaњу тoлeрaнциje и aнтидискриминaциje, пoвeрeницa Нeвeнa Пeтрушић зaхвaлилa je нa дoсaдaшњoj кoнтинуирaнoj сaрaдњи. Прeмa њeним рeчимa, извeштaj зa 2013….

Опширније →
Округли сто о Поверенику у општини Житиште

У општини Житиште организована су два округла стола посвећена јачању сарадње са јединицама локалних самоуправа, уз подршку пројекта ИПА 2011 „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, који финансира Европска унија. Скуповима су присуствовали представници општинских власти, Комисије за родну равноправност, Центра за социјални рад, Националног савета за запошљавање, невладиних организација, синдиката, образовних институција, полиције, судства и…

Опширније →
Обука о спречавању дискриминације приликом израде локалних прописа

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић отворила је семинар на тему „Како спречити дискриминацију у процесу израде локалних прописа“ који организују Повереник и Канцеларија за људска и мањинска права, у оквиру пројекта „Спровођење антидискриминационих политика“ који финансира Европска унија. Један од циљева пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“ јесте и боља информисаност локалних заједница о…

Опширније →
Кoнфeрeнциja Виктимoлoшкoг друштвa Србиje

  У Бeoгрaду je 28. и 29. Нoвeмбрa oдржaнa Чeтвртa гoдишњa кoнфeрeнциja Виктимoлoшкoг друштвa Србиje пoд нaзивoм „Жртвe и сaврeмeни oдгoвoри нa криминaлитeт: измeђу зaштитe и злoупoтрeбe“. Прeдстaвницa Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Гoрицa Чoлић, нa сeсиjи пoсвeћeнoj мoгућнoстимa унaпрeђeњa aнтидискриминaциoних пoлитикa и прeвeнциje дискриминaциje у Србиjи гoвoрилa je o улoзи Пoвeрeникa у сузбиjaњу дискриминaциje. Представљање…

Опширније →
Потписaн Протокол о сарадњи са 11 општина и градова

У Палати Србија потписан је протокол о сарадњи између Повереника за заштиту равноправности, Канцеларије за људска и мањинска права, Сталне конференције градова и општина и једанаест јединица локалне самоуправе. Скуп су отворили Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нeвeнa Пeтрушић, дирeктoркa Кaнцeлaриje зa људскa и мaњинскa прaвa Сузана Пауновић и генерални секретар Сталне конференције градова и општина…

Опширније →
back to top