Предлог уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

бр.  110-00-9/2017-04  датум: 18. јул 2017.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

         на Предлог уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број: 110-00-112/2017-19 од 7. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Предлог уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (у даљем тексту: Предлог уредбе), ради давања мишљења.

 

Поступајући по овом допису, дајемо мишљење на Предлог уредбе, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности.

 

Првенствено указујемо да Предлог уредбе не садржи одредбу о родно диференцираном језику, односно да су у тексту наведене уредбе употребљене речи у мушком роду (нпр. правник, записничар, програмер), као генерички неутрални термини и за мушки и женски род, чиме се нарушава принцип равноправности полова. Употреба језика, у којем се присуство, једнак статус и улоге жена и мушкараца у друштву равноправно одражавају и третирају са једнаком вредношћу и достојанством, суштински је аспект родне равноправности и од значаја је за постизање фактичке равноправности полова. Овај став је изражен у многим међународним документима који се односе на недискриминаторну употребу језика.

Такође, имајући у виду обимност Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору и краткоћу рокова за давање мишљења, Повереник истиче да је у делу који се односи на опште/типичне описе радних места потребно у највећој могућој мери извршити терминолошко усклађивање са антидискриминационим прописима.

 

С поштовањем,

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09, члан 1. и члан 33. тачка 7)

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Предлог уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном секторуDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top