Повереница: Снажна подршка развоју родно компетентног приступа у правничком образовању

Право одлучујуће утиче на односе у друштву и основа је заједница у којима живимо. Право суштински одређује и положај жене, а да би то био положај равноправности и пуне заштите,  важно је да стварање, примена и тумачење права буду родно сензитивни, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на конференцији “Феминистичко наслеђе у правној теорији и пракси” коју је Правни факултет у Београду организовао у оквиру пројекта LAWGEM.

Развијање родно компетентног приступа у правничком образовању од суштинског је значаја за постизање, заштиту и унапређење родне равноправности у читавом друштву. Европски правни факултети у оквиру пројекта LAWGEM, чији је део и Правни факултет  Универзитета у Београду, томе значајно доприносе радећи на развоју студија рода и родне перспективе права, навела је повереница.

Јанковић је указала да је на истом задатку, али у пракси, и институција Повереника за заштиту равноправности. Значајан инструмент институције су стратешке парнице за заштиту од дискриминације, које Повереник покреће и води у јавном интересу.  Та законска могућност, омогућила је отварање многих крупних питања, али је такође веома важна и са аспекта стварања правне праксе, јер пресуде које се доносе у тим случајевима представљају брану будућим потенцијалним диксриминаторним поступцима, понашањима или праксама. Само на тај начин и удружене – теорија и пракса, могу да мењају стварност и водe ка праведнијем и хуманијем друштву, рекла је Јанковић.

Правни факултет у Београду координатор је европског пројекта LAWGEM (Erasmus+ Project “New Quality in Education for Gender Equality“), док је Повереник за заштиту равноправности, поред Orebo универзитета из Шведске, Универзитета Saarlandes из Немачке, Lumsa из Италије, Универзитета Cadiz из Шпаније,  један од партнера на пројекту.

Print Friendly, PDF & Email
back to top